Данни на Европейската статистическа служба (Евростат), публикувани днес, показват, че се отбелязва намаление на доходите на заетите в селското стопанство в целия ЕС като понижението е от 1.3 на сто. Националният статистически институт (НСИ) направи също първи оценки и фискира средно намаляване на доходите на заетите в селското стопанство в България на 0.3%.

[news]

 

На ниво Европейски съюз (ЕС) най-значим е спадът в Естония (-17.2%), следван от Франция (-16.4%) и от Хърватия (-16.2%). От друга страна най-голям е ръстът на доходите на заетите в селското стопанство в Холандия (11.4%), Румъния (10.4%) и Испания (10%). Като основна причина за понижаване на доходите на селскостопанските работници Евростат посочва изпреварващият ръст на разходите (с 0.8%) спрямо цените на произвежданите продукти (с 0.1%).

 

Увеличението на цените на селскостопанската продукция се дължи основно на по-скъпите животински продукти (1.5%), за сметка на понижението на цената на зърнената продукция (-1.1%). Спадът в стойността на производството на растителни култури се дължи на спад в цените (-3.7%), което отчасти компенсира от увеличаване на обема (2.7%). Обемите са намалели за зехтин (-30.6%), захарно цвекло (-4.5%), пресни зеленчуци (-1.7%).

 

Ръст на обемите има при картофите (+1.1%), зърнените храни (6.1%), маслодайни култури (6.6%), плодове (6.9%) и вино (7.2%). Цените са намалели за маслодайни семена (-15,4%), зърнени храни (-13,7%), захарно цвекло (-2,9%) и растения и цветя (-1,8%), докато увеличение има при пресните зеленчуци (1.1%), плодове (2.3%), вино (2.8%), картофи (15,2%) и зехтин (20.5%).

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!