Европейската комисия (ЕК) обмисля отварянето на земеделския кризисен резерв. Това стана ясно от думите на еврокомисар Януш Войчеховски по време на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство в Брюксел. 

Гласувайте: Настоявате ли за коригиране на Стратегическия план преди Кампания 2023?

Всичко това е резултат от призива ЕК да предприеме мерки за предотвратяване на нарастващите затруднения на европейските производители, причинени до голяма степен от сериозното увеличение на вноса на украински земеделски продукти на пазара на ЕС. 

Той бе от няколко държави членки, разположени в близост до Украйна, включително и България.

В рамките на заседанието още веднъж бе изказана позицията на страната ни, че създаването на временни складове за украинско зърно, което е само транзитно, както и нови транспортни коридори, включително железопътни, ще намалят натиска от увеличаващия се внос от Украйна. 

„България е солидарна с Украйна и споделя необходимостта от безпрепятствено осигуряване на доставки, за да се гарантира продоволствената сигурност в световен мащаб. Това обаче не следва да поставя под риск конкурентоспособността на българските и други европейски земеделски производители“, заяви зам.-министърът на земеделието Георги Събев в своето изказване, цитиран от пресофиса на Министерството на земеделието. 

По отношение на състоянието на селскостопанските пазари в резултат на усложнената външнополитическа обстановка в Черноморския регион, Събев информира, че при нас смущения се наблюдават при пазара на зърно - най-вече маслодаен слънчоглед.

България бе първата страна в Европейския съюз, която поиска отваряне на кризисния резерв по време на заседанието на Съвета на министрите през септември.