През бюджетната 2021 г. в ЕС бяха приспаднати 879,8 млн. евро от директните плащания на земеделските стопани в рамките на Общата селскостопанска политика (ОСП). С тях бе попълнен резервът за кризи в селското стопанство.

Слушайте в AgriПодкаст: В агросектора става напечено

Нещо повече, с тези удържани пари се гарантираше, че общият таван на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) не е надхвърлян. Последното се дължи на факта, че трябваше да се установят тавани за директни плащания, преди да бъде сключено споразумението за бюджета на ЕС за 2023-27 г. 

Кризисният резерв от 487,6 млн. евро не беше използван през 2021 г. и голяма част от сумите, приспаднати от директните плащания тази година, ще бъдат възстановени на земеделските стопани в ЕС. 

На 26 ноември тази година Европейската комисия (ЕК) прие регламент, който позволява на държавите членки да възстановят общо 686 млн. евро на европейските фермери. 

МЗХГ: За България сумата за възстановяване е 17 260 226  евро. 

От ресорното министерство припомнят, че концепцията за селскостопанския резерв за кризи и неговият механизъм за възстановяване бяха договорени в реформата на ОСП от 2013 г. Той беше приложен за първи път през бюджетната 2014 г. 

Приспадането се прилага само за подпомагане на доходи над 2000 евро и все още не се прилага за Хърватия за бюджетната 2021 г. Това се дължи на процеса на постепенно въвеждане на нивата на подкрепа след присъединяването към ЕС. За Хърватия, която се присъедини през 2013 г., подпомагането на доходите по ОСП все още не е напълно въведено.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg