Министрите на земеделието на страните-членки на ЕС потвърдиха своята ангажираност за намаляване наполовина на разхищението на храните до 2030 г.
 
 
Това стана ясно от доклада на министър Румен Порожанов за резултатите от заседанието на Съвета по земеделие и рибарство през април в Люксембург, който правителството изслуша днес, 23 май.
 
На заседанието Европейската комисия е представила информация за постигнатия напредък по изпълнението на заключенията на Съвета от юни 2016 г. относно загубата и разхищението на храни, съобщи правителствената пресслужба. 
 
Европейските министри са обсъдили и представеното от ЕК предложение за директива относно нелоялните търговски практики във веригата за доставка на храни. Целта на предложението е да се създаде минимална регулация на европейско ниво, а държавите да имат свободата да приемат по-строги мерки на национално равнище. 
 
Страните-членки са се обединили около необходимостта директивата срещу нелоялните търговски практики да бъде приета в рамките на сегашния законодателен мандат на Европейския парламент. Това означава, че правилата срещу двойния стандарт при храните ще са готови до пролетта на следващата година.