Комисията по земеделие и развитие на селските райони на Европейския парламент прие становището на българския евродепутат Мария Габриел от ЕНП/ГЕРБ относно предложението за изменение на Директивата за меда. Основната цел на становището на Мария Габриел е да разясни предложението на Европейската комисия за изменение на Директивата за меда, че поленът е естествен съставен елемент, а не съставка на меда.

 

[news]

 

В становището си Мария Габриел призовава да се обърне внимание на прякото или косвено въздействие върху сектора на пчеларството при изменение на директивата. Преките ефекти са свързани с разходите за тестване и етикетиране на меда, които биха имали допълнителна тежест за пчеларите. Косвените ефекти са свързани с репутацията на меда като натурален продукт и смесването с дебата за генно-модифицираните организми.

 

„Медът се счита за здравословен естествен продукт. Ако медът бъде назован „съставка“, потребителите могат да помислят, че поленът е отделен продукт, който се добавя към меда, а случаят не е такъв, което ще накърни репутацията на меда като натурален продукт. Трябват допълнителни стимули за развитие на пчеларството и търсене на възможности за намаляване на административната и техническа тежест”, коментира българският евродепутат.

 

Приетото в Комисията по земеделие становище ще бъде включено в доклада на водещата Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните.

 

Мария Габриел

 


Основният дебат по отношение Директивата за меда е дефинирането на полена – като съставна част от меда или като външна съставка. От една страна, Комисията предлага поленът да се дефинира като естествена съставна част на меда. От друга страна е решението на Съда на Европейския съюз по случая „Баблок“, според което поленът е външна съставка на меда. Въпреки че въпросът изглежда технически, дебатът по тази тема е много чувствителен, тъй като се преплита с темата за ГМО и етикетирането.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!