На днешното заседание на съвета на министрите комисарят Хоган обяви наистина поредния пакет за подкрепа на фермерите в размер на 500 млн. евро, прераде Фокус. Както комисарят така и всички присъстващи на съвета на министрите приеха със задоволство решението и изказаха благодарности за подкрепата на комисарят Кристалина Георгиева да бъде осигурен този ресурс, имайки предвид, че това не е от бюджета за кризи.

 

Това е изключително нетно, допълнително финансово плащане към фермерската общност. Това каза пред журналисти в Брюксел министърът на земеделието и храните Десислава Танева, след Съвета на ЕС по земеделие и рибарство. По думите и този пакет е разделен на две 150 млн. евро от този пакет ще изплати на фермерите по тяхно заявление и инициатива за намаление на производството на сурово мляко. „Отчетният период ще бъде последното тримесечие на 2016 г. спрямо предходното тримесечие на 2015 г.

 

Останалият пакет от 350 млн. евро се разпределя аналогично на палета от есента, който бе предоставен – България от този пакет получи още по-висок дял от него в размер на 5.8 млн. евро, което представлява близо 5 пъти по-висок дял отколкото е нашия относителен дял на производството на сурово краве мляко от общото производство на Евросъюза 0.33% имаме относителен дял на производството на сурово мляко”, заяви министър Танева.


„Оттук насетне предстои работа по детайла на това как ще бъдат разпределени тези средства. Необходими са и законодателни изменения, които са планирани да приключат септември месец”, каза министър Танева.
По думите й след септември месец на практика всяка от страните-членки ще може вече да нотифицира националните схеми, по които ще бъдат разпределени средствата.


„Много е важно общността да е наясно с целите, които следва да постигне разпределението на този пакет, защото сами разбирате, че няма как един отрасъл, който трябва да генерира и доход за фермерите и брутен вътрешен продукт да функционира перманентно на предоставени допълнителни финансови пакети през няколко месеца”, добави тя.


Министър Танева уточни, че е много важно да са ясни целите и принципите на разпределение на този пакет и до какво следва да доведе неговото приложение – структурна промяна в сектора е общността, за да се излезе от кризата. „До пазарен баланс – промяна в предлаганите количества, търсенето, за да се получи устойчива среда, която задоволява фермер. В тази посока е правилен подходът, да се раздели този пакет на две и от едната страна да търсим намаление на предлагането на сурово мляко. Това особено засяга страните свръх производителки, които първо още при квотната система имаха свръхпроизводство.

 

След отпадането на квотите и задълбочаването на кризата те продължиха да увеличават производството си, което доведе до задълбочаване и на проблемите в общността. Втората част е пакетът да се използва и за мотивиране на разширяване на потреблението така, че да получим едно пазарно търсене, което осигурява на база на потреблението цена задоволяваща фермерите”.


„Работата предстои в тези 3 месеца. Това решение българската страна го приветства и изказва благодарност на комисаря Хоган и на комисаря Кристалина Георгиева за подкрепата в относителен дял България получи значително по-висок пакет от нейното производство.