Във фокуса на конференция, проведена в Европейския парламент, бяха взети конкретни решения и инвестиционни системи, които да послужат за подобряване на мерките за растителна защита. Участниците бяха единодушни, че намаляването на продуктите за растителна защита в светлината на предстоящите предизвикателства като продоволствената сигурност, необходимостта от висококачествени храни на достъпни за потребителите цени и гарантирането на конкурентоспособността на селскостопанската и хранително-вкусовата промишленост не трябва да се пренебрегва.

 

„Липсата на адекватни мерки застрашава не само конкурентоспособността на селскостопанската и хранително-вкусовата промишленост (Европейският съюз е вторият по големина в света производител и износител на плодове и зеленчуци), но и устойчивостта на сектора. Наред с това са застрашени работните места в сектора и многообразието на висококачествени храни в Европа", каза Люк Петерс, председател на работната група „растителна защита" на Copa-Cogeca.

 

За да се намерят ефективни решения за защита на растенията, ЕС се нуждае от подход, чрез който да се създаде подходяща постоянна програма на ЕС и тя да координира във всички държави-членки чрез съгласувана стратегия за финансиране създаването на база данни и разработването на нови решения.

 

В началото на 2014 година ЕК иска да представи доклад за ограничена употреба и специални култури. „Всяко едно забавяне по темата не е окуражаващо за европейското селско стопанство", каза генералният директор на Европейската Асоциация за растителна защита (ECPA). Той оценява поетия от комисията ангажимент като „голяма стъпка напред". Секторът за ограничена употреба и специални култури генерира годишно 70 милиарда евро, което отговаря на 22% от общата стойност на продукцията на селското стопанство.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!