Европейският съюз (ЕС) и Япония се договориха да премахнат почти всички мита помежду си. Това стана ясно след подписаната широкообхватна сделка за свободна търговия.
 
 
Двете заинтересовани страни смятат, че споразумението ще създаде най-голямата отворена икономическа зона в света. Всичко това на фона на опасенията, че търговската война между САЩ и Китай ще намали ролята на свободната търговия в глобален мащаб, пише www.pri.org.
 
Споразумението гласи, че Токио ще отмени митата за 94% от стоките от ЕС, включително европейски сирена, вино и свинско месо. Брюксел от своя страна ще премахне митническите тарифи за 99% от стоките, внасяни от Япония, като автомобили и битова електроника. 
 
Очаква се споразумението да бъде ратифицирано през март 2019 г., когато Великобритания напусне ЕС. 
Търговският обмен между ЕС и Япония възлиза на близо 130 млрд. евро, а ЕК очаква износът на съюза да нарасне с 20 млрд. евро годишно в резултат на споразумението.