Един от най-популярните фунгициди в зърнопроизводството е „предполагаемо канцерогенен“, като има данни, че може да предизвиква хормонални проблеми и да нарушава репродуктивните способности на човека и други висши организми.

Септориоза по зимната пшеница в Германия заради дъждовете

Епоксиконазол (еpoxiconazole) е активно вещество с фунгицидно действие, което има разрешение за използване на територията на ЕС до 30 април 2020 г. и е включено в списъка на кандидатите за замяна, отбелязва д-р Ирена Богоева, началник на отдел в Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) към земеделското министерство.

Тя посочва, че Френската агенция по храни, околна среда, здраве и безопасност (ANSES) е обявила свое становище за действието на активното вещество епоксиконазол като ендокринен нарушител. 

Д-р Ирена Богоева: „На база критериите на новото европейско законодателство относно ендокринните нарушители ANSES потвърждава свойствата на ендокринен нарушител на това вещество, което също така е включено в списъка на кандидатите за замяна на европейско ниво.“

Френската агенция е на мнение, че продуктите, които съдържат епоксиконазол, трябва да бъдат изтеглени от пазара, а притежателите на разрешение за търговия с такива продукти трябва да бъдат уведомени за това нейно намерение.

„Епоксиконазол (еpoxiconazole) е активно вещество с фунгицидно действие, използвано в голямо количество в земеделските площи във Франция, главно за третиране на надземни части на растения, като зърнени култури и цвекло, с цел да се контролират основни гъбни заболявания. Всяка година във Франция се продават около 200 тона от епоксиконазол“, допълва д-р Ирена Богоева.

Веществото е устойчиво в природната среда и е токсично. То е предполагаем карциноген и предполагаем токсикант за репродукцията при хора, но все още е разрешено в Европейския съюз (ЕС) и се използва като средство за растителна защита. 

ANSES е уведомила притежателите на разрешително за продажба за своето намерение да оттегли от пазара 76 продукта, които съдържат епоксиконазол. Агенцията е информирала френските власти за това и ще придвижи своето решение към Европейската комисия и страните членки.

„Активните вещества карбендазим, епоксиконазол, флумиоксазин, глуфосинат, линурон, оксадиаргил, хизалофоп-P (вариант хизалофоп-P-тефурил) и варфарин са или ще бъдат класифицирани като токсични за репродукцията. Поради това е целесъобразно посочените активни вещества да се включат в списъка на кандидати за замяна““, се казва в европейския Регламент 2015/408.

В България са разрешени осем продукта за растителна защита, на база епоксиконазол, предназначени за контрол на болести при пшеница, ечемик, овес, ръж, тритикале и цвекло.