Европейския парламент ще разглежда днес предложение за обединение на схемите за училищно мляко и училищни плодове и зеленчуци. Мярката цели да осигури свежи земеделски продукти и прясно мляко в училищата и главно има ролята да подпомогне европейските фермери заради кризата в сектор Мляко и затруднения пазар на плодове и зелечнуци заради Руското ембарго.

 

Евродепутатите се очакват да гласуват и допълнителни бюджети за двете схеми, които да бъдат алтернатива на кризисното субсидиране в секторите на животновъдството, зеленчукопроизводство и овощарството.