3% от земеделските стопанства в Европейския съюз (ЕС) контролират 50% от използваната земеделска площ на територията на съюза според данни от 2010 година. Това стана ясно по информация на Европейския парламент (ЕП).
 
 
През 2012 г. 80% от стопанствата са разполагали с едва 12% от земеделската земя в блока. С тези данни на ЕП вчера се мотивира докладът на Комисията по земеделие за концентрацията на земеделска земя в ЕС. 
 
 
Евродепутатите уточниха, че говорят за концентрация на земя, когато търговията се извършва с размер, който е необичаен за Европа.
 
Анализатори сравняват проблема със степента на концентрация на нивите в Европа с неравното разпределение на земеделските земи в Бразилия, Колумбия и Филипините. 
 
 
От ЕП са категорични, че земята не е обикновена стока, тъй като не може да бъде умножена, а достъпът до нея е едно от правата на човека. Една прекалено висока концентрация на земите разделя обществото, дестабилизира селските райони, застрашава продоволствената сигурност, а с това и екологичните и социалните цели на Европа.
 
Според евродепутатите се наблюдава недостиг на всеобхватни, прозрачни, актуални, качествени и единни за цяла Европа данни за цените и количествата на пазара на земя в Европа. Това се отнася както за продажбата на земи и дялове, така и за цените на арендата.
 
 
Продажните цени и цените на арендата на земеделски земи в много региони на Европа са се повишили до равнище, което лишава много стопанства от възможността да се защитят от загубата на взетата под аренда земя или да предприемат нужното им разширение чрез закупуване на ниви.
 
Капиталовите изисквания за много нови участници на пазара са твърде високи и твърде рисковани, а на пазара почти не е останала земеделска земя. Цените на арендата вече не са ориентирани към постижими приходи от селскостопанска продукция.
 
В мотивите към доклада се обяснява, че собствеността е най-добрата предпоставка за отговорно боравене с почвите и устойчиво управление на земята.