Депутатите от Парламентарната комисия по земеделие и развитие на селските райони в Европейския парламент - AGRI, чиито член е и българският евродепутат Мария Габриел, обсъждат днес четири доклада за бъдещото развитие на агросектора в Европейския съюз.

Докладите, разработвани от комисията са относно Производство и предлагане на пазара на растителен репродуктивен материал – той засяга законодателството в областта на растителния репродуктивен материал; доклад за Защитни мерки срещу вредителите по растенията; доклад относно Растителна селекция, свързан с  възможностите за повишаване на качеството и добива. Четвъртият доклад е свързан със здравеопазването на животните.
 
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!