Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните към Европейския парламент (ЕП) гласува „За“ проект на законодателен документ, който насърчава повторното използване на пречистени отпадъчни води за напояване в селското стопанство, съобщиха от пресофиса на Европарламента. 
 
Прекаленото извличане на вода, особено за нуждите на селското стопанство, е една от основните заплахи за водните запаси на Европейския съюз. Статистика на Комисията за 2014 г. сочи, че агросекторът използва над 50% от общото количество вода.
 
Негативно влияние върху недостига на вода и влошаване на качеството оказват също честотата и интензивността на засушаванията. Те са довели до огромни щети през последните 30 години. За пример се дава сушата на 2017 г., когато само италианският селскостопански сектор е регистрирал загуби от 2 млрд. евро.  Лятото на 2018-а също донесе огромни загуби на сектора заради продължителна суша. 
 
Водопотребление по сектори в ЕС (2014, hm3)
 
С новия документ се задават минимални стандарти за качество, на които трябва да отговаря преработената вода, която ще се използва за напояване на земеделски култури. Определят се и задълженията на водните оператори за производство, дистрибуция и съхранение, както и мерки за управление на риска.
 
По думите на докладчика от Италия – Симона Бонафе, до 2025 г. бихме могли да имаме достъп до 6,6 млрд. куб. м вода в сравнение със сегашните 1,1 млрд. куб. м годишно. Необходимата инвестиция е по-малко от 700 млн. евро. Тя ще позволи да се използва над половината от сегашния обем вода, която идва от пречиствателните станции за отпадъчни води на ЕС.
 
Предстои проектозаконът да бъде гласуван от членовете на Европейския парламент в Страсбург  по време на пленарната сесия, която ще се състои между 11 и 14 февруари.