Експертите на Областен информационен център – Благоевград взеха участие в семинар за представяне на актуални възможности по Програмата за развитие на селските райони, проведен в областния център на Пиринско, съобщиха от областния център. 
 
 
Обучението се организира от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ), с подкрепата на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) и включва представяне на условията за кандидатстване по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани", както и на възможността за подпомагане на младите фермери  от НССЗ чрез подмярка 2.1.
 
"Консултантски услуги за земеделски и горски стопани" от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.
Потенциалните кандидати по двете подмерки бяха запознати също с Информационната система за управление и наблюдение  на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН), чрез която вече става изцяло кандидатстването с проектни предложения и по Програмата за развитие на селските райони.
 
Снимка:eufunds.bg
 
Семинарът премина при изключителен интерес от страна на млади земеделски стопани от цялата Благоевградска област. За да отговори на този интерес и да даде възможност на повече хора по места да получат необходимата информация и експертна подкрепа, Областен информационен център – Благоевград ще включи тези теми в пролетната си обиколка във всички 14 общини на област Благоевград, която ще започне в средата на месец април.