Очаква се изкупните цени на кравето мляко през този месец да се задържат на същото ниво, както през април, въпреки обичайния сезонен спад по това време на годината.

Криза: Вносът на породисти животни става невъзможен

Изкупната цена на кравето мляко у нас през тази година е била най-висока през месец март - средно 62,53 лв./сто килограма, става ясно от месечния бюлетин на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA). Очакванията на анализаторите са, че за април ще бъде отчетена средна стойност 62,00 лв./сто килограма, а през май тя ще се запази.

Експертите: „Предвижданията на CAPA за изкупните цени при кравето мляко за месец май са те да забавят своя сезонен цикъл на намаление. Причината е, че цените на крайните млечни продукти не намаляват, а търсенето остава високо. Това се случва, въпреки че цените на сухото мляко и на другите суровини на европейските пазари вървят надолу.“

Маслото и кашкавал „Витоша“ задържат ценовите си нива в страната. В сравнение с предишната година при кашкавала се наблюдава тенденция към поскъпване, вероятно поради пазарната несигурност в обстановка на COVID-19. 

За първите два месеца на тази година в страната са преработени 8 981 хил. литра повече мляко в сравнение с миналата година. Произведени са по-големи количества от краве сирене (+2 332 тона), краве сирене с добавени растителни мазнини (+166 тона), краве мляко за пиене с добавки (+121 тона) и масло (+13 тона). Най-значимо намаление има при заквасените млека (-1148 тона), пресните пакетирани млека (-321 тона) и сметаната (-19 тона).

Стартовите изкупни цени на овчето мляко обаче остават сравнително ниски – около 1,10 лв./литър.

CAPA: „Продукцията от овче мляко е предназначена предимно за износ, който в тази обстановка е затруднен и неблагоприятно засяга производителите.“

Развитие на млечната верига в Европа

Изкупеното мляко в ЕС за първите два месеца в сравнение с 2019 г. се увеличава с 3,5% (537 хил. тона), под влияние на добрите изкупни цени. Най-голям ръст се наблюдава при България (7,7%), Гърция (6,3%), Чехия (5%). 

Спот пазара Лоди в Италия бе затворен през втората и третата седмици на март. В края на март цената на сурово мляко бе 0,30 евро/литър, спад с 14% спрямо началото на месеца. За април цената е 0,30 евро, почти без колебания. Цената е с 19% под средната цена по договорите за изкупуване и е резултат от силно засегнатия обществен сектор за хранене в Европа.

Всички млечни продукти в ЕС отбелязват спад на цените през април. Масовите ограничения пред обществените заведения за хранене доведоха до понижаване на търсенето на дълготрайни млечни суровини (сухо мляко и масло), докато при продуктите за пряка консумация цените остават слабо засегнати. Цените бележат повсеместно спад: с 15% за обезмасленото мляко, с 16% за маслото, с 2% за сиренето Чедър и с 4% за суроватката.

ЕК предвижда помощ за частно складиране в сектора на млякото и месото заради COVID-19. Размерът на помощта е 15,57 евро на тон за фиксирани разходи за съхранение и 0,40 евро за тон на ден договорно складиране. Договорният период на съхранение е между 60 и 180 дни.

Европейският млечен борд обаче разкритикува предложените от ЕК мерки за частното складиране. А второто предложение на Комисията за разрешаване на организации на производители на мляко за доброволно ограничаване на произвежданите обеми няма да има очакваният ефект.

Според Европейския млечен борд правилната реакция на кризата в млечния сектор е едновременно координирано намаление на произвежданите обеми във всички държави членки.

Подкрепата за складиране не е успяла да спре или ограничи кризисната ситуация в миналото, тъй като не предотвратява свръхпроизводството, а поради натрупването на запаси засилва натиска върху пазарните цени, което дори може да удължи кризисния период. 

Вероятно производителите от Нова Зеландия ще бъдат най-слабо засегнати от пандемията. Благодарение на географската си изолираност, съчетано с ниската гъстота на населението разпространението на заразата там е овладяно. 

В момента проблемите пред млекопроизводителите са свързани най-вече със затрудненията пред износа, за където е предназначено преобладаваща част от производството.