През последните години селското стопанство в България се развива в положителна посока и ще продължи да го прави и занапред. Налице е постоянен ръст на търсенето на финансиране с цел стартиране на нов бизнес, инвестиционни намерения и оборотни средства. На това мнение е Костадин Мунев, изпълнителен директор на Микрофинансираща институция Джобс, част от Групата на Българска банка за развитие.

Министър Павлова: Секторът трябва да реши кое е приоритетно за него


Микрофинансиращата институция е създадена през 2010 г. През първите години от съществуването й делът на отпусканите кредити в сектор земеделие е възлизал на 30%, а към днешна дата той е около 38%.

Сред основните клиенти на дружеството са земеделски производители, които се занимават с отглеждането на пшеница, царевица, слънчоглед, зеленчуци и др. Проектите, свързани с изграждане на ферми с внедрени иновативни технологии, продължават да бъдат изключение.Поради спецификата на агросектора, най-активният сезон за теглене на кредити и закупуване на техника, инвентар и земя на лизинг у нас е пролетта.

Най-често фермерите търсят финансиране с цел инвестиционни намерения, следва ги потребността от оборотни средства. Въпреки че Микрофинансиращата институция Джобс предлага финансиране с максимален размер 300 000 лв., средният размер на предоставените средства възлиза на 44 000 лв. Това се дължи до известна степен на размера на отпусканите средства за стартиращ бизнес (25 000 евро).

Ако сега решите да теглите кредит като земеделски производител, ще са необходими 7 дни, за да ги получите. Толкова време е необходимо на дружеството, за да разгледа предварително подготвения и представен от клиента набор от документи.

В момента Микрофинансираща институция Джобс предлага няколко продукта за земеделските производители.

Един от тях е лизинг на земеделска техника. Предоставеното финансиране е в размер на от равностойността на 1500 евро до 100 000 лв. Срокът на изпращане е от 12 месеца до 60 месеца, като може да се използва гратисен период до 9 месеца. Встъпителната вноска е в размер на 20%.От миналата година дружеството предлага лизингов продукт за придобиване на земеделска земя. Максималният размер на финансиране е до 300 000 лв., като встъпителна вноска е 10%. Гратисният период е до 18 месеца.

Ако фермерите искат да придобият дълготрайни активи, те могат да се възползват от инвестиционен кредит в размер до 300 000 лв.

Дружеството предлага още кредити за оборотни средства с максимален размер до 300 000 лв.; кредитна линия – до 300 000 лв., като при нея срокът е 12 месеца с възможност за предоговаряне до 60 месеца.

През 2016 г. Микрофинансираща институция Джобс е сключила споразумение за гаранционна линия. Тя е предназначена специално за земеделските производители и предвижда намаляване на обезпечеността и лихвените нива.Тази опция може да бъде от полза и за младите фермери. Целта й е да се постигне понижаване на лихвите.


5 заблуди на начинаещия износител на продукция

 

„Дори кредитоспособността на някой клиент да не е добра и съгласно нашия модел на работа да трябва да получи най-висока лихва, ние трансферираме ползите от това гаранционно споразумение, поради причина че споделяме риска", поясни Мунев пред Фермер.БГ. 
 

Изпълнителният директор на микрофинансиращата институция допълва, че около 15% от портфейла на дружеството са стартиращи предприятия. Сред тях има много млади фермери, които започват да развиват бизнеса си.

По отношение на застраховането дружеството изисква единствено застраховка на обезпеченията. Предвидено е и застраховане за финансов риск, но то не е задължително.


Лихвените нива, при които ние работим в момента, дават възможност на земеделските производители да използват кредит или лизинг при фиксиран лихвен процент и плаващ лихвен процент. При фиксирания лихвен процент нивата са от 7 до 9,5 %. При плаващия лихвен процент лихвата се формира от EURIBOR или SOFIBOR плюс надбавка от 6,75 до 9,25% и всичко това зависи от кредитоспособността на клиента, допълва Костадин Мунев.


Техниката втора ръка продължава да се търси повече

Данните на Микрофинансираща институция Джобс,  сочат, че българските земеделски производители продължават да търсят преди всичко техника и машини втора ръка, отколкото чисто нова.


 

По-голямата част от сделките ни са за втора употреба селскостопанска техника. Търсенето на такъв тип оборудване е по-голямо, констатира Костадин Мунев.

 

Ние нямаме изисквания по отношение на възрастта на оборудването. Единствено искаме да има оценка на техниката от лицензиран оценител, която да удостоверява състоянието й и цената й, допълва изпълнителният директор.