Европейската комисия обяви решение, с което големи части от България са включени в зоните със силно повишен риск от Африканска чума по свинете (АЧС). 

Чумата с нов тежък удар: Заразен е свинекомплекс с 40 000 прасета в Бръшлен

Решението под номер 2019/1247 от 19 юли 2019 г. е за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с Африканската чума по свинете в някои държави членки.

Зоните на риск са четири. В първата влизат територии, които граничат с области, в които има огнища на инфекцията. Във втората зона са регионите, където са установени случаи на АЧС в дивата природа. В третата са местата с огнища както при диви свине, така и при домашни свине.

Най-тежка е четвъртата зона. В нея влизат регионите с много висока заболеваемост и потенциал за епизоотичен взрив на инфекцията. В цяла Европа единственото място в четвърта зона е италианският остров Сардиния.

ЕК: „През юли 2019 г. бяха констатирани четири огнища на африканска чума по свинете при домашни свине в области Русе, Враца и Плевен в България в области, които понастоящем са включени в част I от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС.“

Комисията отчита, че тези огнища при домашни свине представляват повишено ниво на риск и това налага промяна в районирането

„Поради това тези области в България, засегнати от африканската чума по свинете, следва да бъдат включени в списъка в част III от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС вместо в част I от него“, обясняват от ЕК.

Оттам допълват, че е необходимо да бъдат взети под внимание най-актуалните промени на епидемиологичната обстановка по отношение на АЧС в ЕС и да се предприемат изпреварващи мерки за ограничаване на рисковете, свързани с разпространението на болестта.

Затова се определят границите на нови, достатъчно големи по обхват области в Полша, България и Литва, които са изложени на повишен риск.

Мерките, наложени в зоните с повишен риск, предвиждат забрана за движение и търговия с живи животни и непреработена продукция от тях в областите, които не са рискови или са с по-нисък риск.