Европейската комисия (ЕК) прие предложение за намаляване на разходите за подпомагане на земеделските стопани за финансовата 2019 година, за да се финансира кризисен резерв. Това съобщиха от Областната дирекция „Земеделие“ – Кюстендил.
 
 
Така нареченото предложение за финансова дисциплина се прави всяка година и се намаляват разходите в рамките на Общата селскостопанска политика (ОСП) - по-специално директните плащания, финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ).
 
По този начин ще бъдат заделени 400 милиона евро за покриване на потенциалните кризи на селскостопанските пазари. Предложението за 2019 г. има за цел да намали директните плащания в рамките на ОСП, надхвърлящи 2 000 EUR, с 1,42%. Заделените средства ще се използват като резерв за криза от 468,7 млн. EUR (по текущи цени), предоставени през 2019 г. бюджет. Този процент е малко по-висок от този, прилаган през 2018 г. от 1,39%, което позволи резерв от 459.5 млн. евро. 
 
В допълнение към създаването на кризисен резерв всяка година механизмът за финансова дисциплина може да се използва, за да се гарантира, че разходите по ЕФГЗ остават в рамките на годишните граници, договорени като част от общата седемгодишна финансова рамка на ЕС (така наречената МФР). Въпреки това, текущите прогнози за директни плащания и свързаните с пазара разходи за 2019 г. показват, че те ще бъдат в рамките на договореното ограничение и следователно предложението за настоящата финансова дисциплина не предвижда никакво намаление за тази цел. 
 
Съгласно законодателството на ОСП сумите, генерирани от финансовата дисциплина, които остават налични в бюджета на ЕФГЗ в края на финансовата година, включително тези на кризисния резерв, трябва да бъдат възстановени на земеделските стопани. От създаването на кризисния резерв през 2014 г. никога до сега не се е налагало той да бъде използван и парите заделени всяка година, отново са били възстановявани на земеделските стопани.