Нова програма за конкурентоспособност на малки и средни предприятия в Европейския съюз (ЕС) предложи Европейската комисия (ЕК). 10% от предвидения ресурс (4 млрд. евро) ще бъде заделен за планинските региони. Това гласува снощи, по време на извънредно заседание в Страсбург на Комисията по земеделие.
 
 
Предложението на ЕК за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за единния пазар, конкурентоспособността на предприятията, включително малките и средните предприятия, и европейската статистика и за отмяна на регламенти е за 4 милиарда евро, за подпомагане функционирането на вътрешния пазар, включително в процесите на глобализация, цифровизация и иновации, съобщиха от офиса на евродепутата Момчил Неков.
 
Програмата обединява дейности, финансирани по пет предходни програми в областите конкурентоспособност на предприятията, защита на потребителите, клиенти и крайни ползватели на финансови услуги, изготвяне на политиката на Съюза относно финансовите услуги и по отношение на хранителната верига, или по няколко бюджетни реда на Комисията, всички те свързани с вътрешния пазар и конкурентоспособността на малките и средни предприятия.
 
„Финансирането и подпомагането на планинските региони в ЕС е наложително и жизнено важно, защото малките и средни предприятия са единствена форма на заетост и трудова активност в тези региони", коментира евродепутат Момчил Неков, чиято беше идеята за заделяне на ресурс специално за фермерите в планински райони. 
 
ЕС е наясно, че големите проблеми на малките и средни предприятия са достъпът до финансиране, намирането на работа ръка и наваксването с иновациите на пазара. 
 
„Мисля, че тези 400 млн. евро, са добро начало и ще бъдат от огромна полза за развитието на планинските и труднодостъпни региони, стига да бъдат усвоявани правилно и адекватно, за което държавите- членки трябва също да вземат съответните мерки. Това е нова възможност и финансова инжекция към вече съществуващите, за съжаление, недостатъчни мерки.“ добави още българския евродепутат.