Европейската комисия официално забрани отглеждането на ГМО царевица на Монсанто – MON 810 на 21 територии в Европейския съюз, става ясно от публикувано решение в Официалния вестник на ЕС. 
 
Отглеждането на ГМО царевица MON 810 се забранява във Валония (Белгия), България, Дания, Словения, Малта, Люксембург, Германия (с изключение за научно-изследователски цели), Кипър, Латвия, Гърция, Хърватия, Франция, Австрия, Унгария, Полша, Холандия, Литва и Италия. В обединеното кралство MON 810 се забранява за отглеждамне на териториите на  Шотландия, Уелс и Северна Ирландия. 
 
В момента царевицата МОН 810 е единствената ГМО култура, разрешена в ЕС.