Както Фермер.БГ писа преди броени дни, главна дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия одобри националната ни стратегия за устойчиви оперативни програми за пазара на плодове и зеленчуци за периода 2017 – 2021 година, заедно с включената в нея Национална рамка за екологични дейности, съобщават от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
 
 
Съгласно чл. 36, параграф 1, ал.1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, държавите членки са длъжни да изготвят Национална стратегия за устойчиви оперативни програми за пазара на плодове и зеленчуци, както и Национална рамка за екологични дейности. Стратегията включва: анализ и потенциала за развитие на организациите на производители на плодове и зеленчуци; обосновка на избраните приоритети; цели на оперативните програми, инструменти и показатели за постигнатите резултати; оценка на оперативните програми; задължения за отчитане на организациите на производители. 
 
Националната рамка определя неизчерпателен списък с екологични дейности, които се включват в оперативните програми и условията за тяхното прилагане. 
 
 
Двата документа бяха утвърдени на 27 ноември 2017 г. от министъра на земеделието, храните и горите. Националната стратегия предоставя възможност на признатите организации на производители на плодове и зеленчуци да получат финансова помощ от Европейския съюз и от националния бюджет за изпълнение на одобрени оперативни програми. 
 
Подадените през 2017 г. оперативни програми ще бъдат оценявани по реда, определен в новата стратегия.