Европейската комисия одобри първите три програми за развитие на селските райони (ПРСР) – тези на Дания, Полша и Австрия. Освен одобрените днес три национални програми, до края на годината ще бъдат приети още 6 програми. Общо те са на стойност над 20 млрд. евро. Общо във всички 28 държави от ЕС се предвижда да бъдат изпълнени 118 програми – национални и регионални.

 

През периода 2014 — 2020 г. 118-те многогодишни програми, които ще се изпълняват на национално или регионално равнище, ще бъдат подкрепени от ЕС с 95,6 млрд. евро от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и ще привлекат допълнително финансиране от национални, регионални и частни източници.

[news]
Комисарят по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган заяви:Нашите селски райони — със земеделския сектор и многото други видови предприятия, които работят там — осигуряват работни места, възможности за почивка, природна красота и приятни места за живот и работа. Те обаче се нуждаят от помощ, за да разгърнат пълния си потенциал. Със следващото поколение програми за развитие на селските райони ще бъде осигурена такава помощ. Oдобрихме първите 3 програми, а през следващата седмица ще одобрим още 6 — те имат дял от около 22% от бюджета на ЕС за развитие на селските райони. Смятаме, че до Великден ще бъдат одобрени програми за почти една трета от финансирането.


Една от най-силните страни на нашата концепция за развитие на селските райони е, че тя има 6 приоритета, но всяка държава членка или регион могат да изготвят програми, които са съобразени с тяхното положение. Днес виждаме добри примери за това — програмата на Полша има за цел да бъдат открити повече от 22 000 работни места, да се осигури инвестиционна подкрепа за близо 200 000 земеделски стопанства и да бъдат създадени около 1800 групи производители.

 

Дания поставя акцент върху насърчаването на иновациите — тя иска да създаде почти 1000 „зелени“ работни места, да удвои площите, използвани за биологично земеделие, и да инвестира в екологосъобразни земеделски практики.

 

В Австрия особен приоритет ще имат въпросите, свързани с околната среда и климата — целта е при управлението на повече от 80% от земеделските земи да се опазва и подобрява биоразнообразието и да се осигурят възможности за обучение на над 600 000 земеделски стопани, както и да се подобрят услугите, например достъпът до широколентов интернет, за около половината от населението в селските райони.

 

До края на 2014 г. ще бъдат приети следните програми: програмата на Финландия (континентална част), програмата на Португалия (континентална част) и 4 програми на Германия ( националната рамка, програмата за мрежата за селските райони и регионалните програми за Саксония и Саксония-Анхалт).


Фермер.БГ припомя, че зам.-министърът на земеделието и храните Васил Грудев заяви в началото на месеца, че Програмата за развитие на селските райони на България ще получи одобрение от Европейската комисия не по-рано от юни-юли 2015 година


Министър Десислава Танева пък обяви, че първите две мерки, които ще бъдат отворени в новия програмен период са "Млад фермер" и досегашната мярка 121, която в Програмата за развитие на селските райони  2014-2020 е подмярка 4.1  "Инвестиции във физически активи. Тези две мерки ще бъдат отворени при неофициално одобрение на Програмата от Европейската комисия. От МЗХ обявиха, че приемът на проекти по Мярка 4.1 ще започне в първото тримесечие на 2015г, непосредствено след нея ще започне прием на проекти по мярката за младите фермери.
 

снимка 1

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!