Европейската комисия (ЕК) очаква предложения затова как веригата за доставки на храни, да стане по-справедлива. В тази връзка Комисията започва обществена консултация в целия Европейски съюз (ЕС), съобщиха от пресцентъра на ЕК. 
 
Земеделски стопани и всички заинтересовани страни могат да споделят своето виждане за функционирането на веригата за доставки на храни чрез онлайн консултация до 17 ноември.
 
 
Мотивът и желанието за промяна идва от данни за добавената стойност във веригата за доставки на храни не е справедливо разпределена между всички равнища на веригата, добавят от ЕК.
 
"Земеделските стопани са първата брънка във веригата и без тях не би имало храна за обработка, продажба и консумация. Констатираме обаче, че те все още често са най-слабото звено. С цел да преодолеем недостатъците по веригата за доставки на храни, ние предприемаме решителни действия в съответствие с дългогодишната позиция на Комисията за подпомагане на европейските земеделски стопани. Искам да окуража всички граждани, земеделски стопани и заинтересовани страни в ЕС да споделят своето виждане с нас, като използват настоящата онлайн консултация“, заяви комисарят по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган.
 
 
Комисията ще се стреми да оцени равнището на прозрачност на пазара по цялата верига и къде то би могло да се повиши. Като се има предвид необходимостта от известна степен на конкуренция, консултацията ще спомогне да се прецени дали е необходимо въвеждането на допълнителни мерки за прозрачност на пазара на ЕС. Но освен това и възможността за регулиране на нелоялните търговски практики по отношение на продуктите на хранително-вкусовата промишленост.
 
На последно място, с въпросника се проучва нивото на интерес към сътрудничеството между производителите и използването на така наречените споразумения за споделяне на стойността, които вече се прилагат в някои сектори, например в този на захарта.