Европейската комисия поиска от България да определи повече обекти за „Натура 2000“ - европейската мрежа от защитени природни зони, съобщават от пресцентъра на ЕК.
 
Съгласно Директивата за птиците държавите членки трябва да определят най-подходящите места за специални защитени зони (ССЗ) за опазването на птичите видове. Първоначално България определи достатъчен брой ССЗ (114), но площта на шест от определените зони бе значително по-малка от площта, изисквана съгласно списъка на орнитологично важните места, посочват от ЕК.
 
Комисията откри процедура за нарушение през 2008 г. и макар че много от ССЗ понастоящем са в съответствие с изискванията за ОВМ, продължават да съществуват проблеми в специалната защитена зона „Калиакра“ (във връзка с която вече има висящо дело пред Съда на ЕС ) и в областта на Рила, където понастоящем на 17 вида птици, изброени в Директивата, не е предоставена достатъчна защита. Поради това Комисията изпраща мотивирано становище. Ако в срок от два месеца България не предприеме действия за разрешаване на проблема, случаят може да бъде отнесен до Съда на ЕС, категорични са от Еврпейската комисия.
 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!