Европейската комисия (ЕК) направи всичко възможно, за да помогне на най-засегнатите сектори от пандемията COVID-19 - млечно и месодайно говедовъдство и вино. Това каза европейският комисар по земеделие Януш Войчеховски, по време на годишната конференцията на ЕС за перспективите в селскостопанския сектор (The 2020 EU Agricultural Outlook conference), на която Агри.БГ също присъства.

ЕК не оттегля предложението за реформата на ОСП

"Пазарните мерки са инструмент, който не може да реши всички проблеми. Обмисля се обаче отпускането на друг, допълнителен пакет от пазарни мерки за фермерите. Искам да ви уверя, че ние следим внимателно пазарната ситуация", каза Войчеховски.

Той призова държавите членки на ЕС да използват всички налични средства за укрепване на селските райони и селското стопанство, като не разчитат единствено на сумите, предвидени в Общата селскостопанска политика (ОСП).

След избухването на пандемията от коронавирус, ЕК даде възможност на земеделските производители да използват заеми или гаранции с ниска лихва за покриване на оперативни разходи до 100 000 евро. Комисията също така увеличи размера на авансовите плащания от директни плащания от 50 на 70 процента, както и плащания по втори стълб на ОСП - Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) от 75 до 85 процента. 

У нас още от 19 август 2020 г. земеделските стопани можеха да подават заявления за подпомагане по подмярка 21.1 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 1” и подмярка 21.2 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 2".

Подмярка COVID 1 бе с определен бюджет от 93,5 млн. Лева, като обхвана секторите - „Плодове и зеленчуци", „Маслодайна роза" „Винени лозя", „Декоративни растения", „Животновъдство" (говеда, биволи, овце и кози) и „Пчеларство".

Допустими за подпомагане по подмярка COVID 1 бяха земеделски стопани, кандидатствали за подпомагане по схемите за директни плащания през Кампания 2019 и Кампания 2020 или кандидатствали и одобрени за предоставяне на държавна помощ de minimis за подкрепа на пчеларите през 2019 г.. Подкрепа получиха и бенефициенти с действащ договор или одобрено заявление по мерките от ПРСР 2014 – 2020 г.

Подмярка COVID 2 беше с бюджет 5,5 млн. лева и обхвана всички останали направления в областта на растениевъдството и "Животновъдство" (свине и птици).  Помощта получиха фермерите, кандидатствали за подпомагане по схемите за директни плащания през Кампания 2019 и Кампания 2020, или бенефициенти с действащ договор/ангажимент по мерките от ПРСР 2014 – 2020 г. 

Войчеховски съобщи, че Европейският парламент одобри законодателство, което да осигури плавен преход от настоящата към бъдещата селскостопанска политика на ЕС и помощ за производителите на храни и селските райони ще бъде в размер на 8 милиарда евро.

Преходният период разширява прилагането на съществуващите правила за ОСП до края на 2022 г. и гарантира продължаване на плащанията на земеделските производители и бенефициентите по ПРСР.

По думите му страните-членки на ЕС ще могат да улеснят земеделските производители, като отпускат компенсации при тежки загуби, причинени от неблагоприятни климатични събития, болести по животните/ растенията или нападение от вредители. Според новите правила държавите членки ще имат и по-голяма свобода да подкрепят своите земеделци, особено по време на кризата, причинена от пандемията COVID-19.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg