Пет държави-членки на Европейския съюз - Австрия, Германия, Дания, Полша и Кипър са превишили своите квоти за доставки на мляко през квотната 2012/2013 година, и следователно трябва да плащат санкции (за "свръхпроизводство" ) на обща стойност приблизително 46 милиона евро, съобщи Европейската комисия. Въпреки превишаването на квотите, в тези държави-членки, общите доставки на ЕС остават доста под от общия обем на квотите (-6,0 %), в сравнение с -4,7% през 2011 /12.

Според национални декларации за квотната година, приключила на 31 март 2013, Австрия, Германия, Дания, Полша и Кипър са превишили своите национални квоти с общо 163 700 т , въпреки 1% увеличение на квотата през 2012/2013 , одобрено в рамките на ОСП.
[news]
Останалите 22 държави-членки се вместват в рамките на квотата, като 13 от страните са на повече от 10% под определената им квота за доставки.

Режимът на квотите за млечни продукти ще бъдат премахнат на 1 април 2015 г., и  за да се получи плавен преход в ОСП беше заложено постепенно увеличение на квотите ( + 1% всяка година ), до квотна 2013/14 година. ЕК ще представи доклад до средата на 2014 г. за състоянието на пазара, включително близък поглед към това как държавите -членки прилагат т.нар „млечен пакет“за 2012 г., с предложения за промени, ако са необходими.

Как работи системата Млечна квота?
Системата млечна квота е въведена през 1980 г., за да се решат проблемите на свръхпроизводството на мляко. Всяка държава-членка разполага с две квоти – една за доставки на млекопреработвателните предприятия ( 97.6% от общата сума за ЕС) , а другата за директни продажби на ниво стопанство (2.4% ). Тези количества се разпределят между производителите (индивидуални квоти ) във всяка държава -членка. Когато държава-членка превиши националната си квота, се заплаща такса за свръхпроизводство в размер на 27,83 евро на 100 килограма от производителите. Таксата се пропорционално на техния принос за превишението през квотната година ( 1 април - 31 Март ) . Тези цифри се установяват след преразпределение на неизползвана квота от други производители.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!