Европейската комисия даде зелена светлина на още шест Програми за развитие на селските райони за периода 2014-2020. Това са националните програми на Финландия и Португалия, както и регионалните програми на няколко региона в Германия. Общата им стойност е 10 милиарда евро, а повече от 6 млрд. от тях ще дойдат от бюджета на ЕС.
[news]
 
Еврокомисарят по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоугън коментира: Както и при първите 3 одобрени ПРСР миналата седмица – на Дания, Полша и Австрия, основният акцент за повечето от тях е подобряванет на икономическата конкурентоспособност и устойчивост на стопанства и други дейности, така че да се даде тласък на растежа и работните места, както и на екологичните практики в селските райони". 
 
Вече 9 (от общо 118) програми, които обхващат 22% от бюджета на ЕС за развитие на селските райони, вече са официално одобрени. Очаква се още 15 – 20 ПРСР да полъчат одобрението на ЕК през първото тримесечие на 2015 г. 
 
През периода 2014 — 2020 г. 118-те многогодишни програми, които ще се изпълняват на национално или регионално равнище, ще бъдат подкрепени от ЕС с 95,6 млрд. евро от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и ще привлекат допълнително финансиране от национални, регионални и частни източници. 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!