Програмата за оценка на храните в Европа (EU-FORA) на Европейския орган по безопасност на храните EFSA отвори прием за стипендианти през 2020/2021. Тя предлага на учени и студенти от ЕС да разширят знанията и възможностите си в оценката на риска за безопасност на храните.

 Носителят на стипендията на НАЗ: Искам да се занимавам с интегрирано земеделие

Новият прием ще е с акцент “Оценка на химичния и микробиологичния риск” и е насочен към специалисти от следните области: молекулярна биология, биология, микробиология, ветеринарна/ хуманна медицина, агрономия/ селскостопанска наука, биохимия, химия, наука за околната среда, хранителни технологии или токсикология и др.

Подходът на EU-FORA е „обучение чрез работа“.

За 12-месечен период стипендиантите ще бъдат настанени в европейска организация за оценка на риска за безопасност на хранителните продукти, която е извън страната, от която идват. Ще им се даде възможност да участват в работата на организацията и да придобият опит от първа ръка, както и да увеличат познанията си за много научни аспекти.

Стипендиатите ще се възползват и от специално обучение, което ще им даде обширни и практически знания. Ще открият как да изберат и приложат методологии за оценка на риска, как да събират и анализират съответните данни, как да използват компютърни модели при оценка на риска и как да осигурят ефективна комуникация с риска.

В края на обучението стипендиантите ще получат сертификат, а научният доклад, който ще подготвят, ще се публикува в специален брой на специализираното списание на EFSA.

"Заедно с другите стипендианти ще се възползвате от индукционното обучение в EFSA и ще присъствате на три модула за допълнително обучение, чиито домакини ще са националните органи за безопасност на храните във Виена, Берлин и Атина", съобщават от организацията.

Ако сте студент след трети курс или учен с не повече от 15 години стаж в област, свързана с безопасността на храните, и владеете английски, то може да кандидатствате за стипендиант на EFSA до 30 януари.

Повече за програмата и условията може да видите тук.