Бюджетът на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР се увеличава с допълнителни 38 319 652 евро, които се равняват на 74 945 575.38 лв. Това става ясно от заповед на земеделския зам.-министър Лозана Василева.

Васил Грудев: Изчистваме забавените мерки по ПРСР

Статистиката сочи, че по подмярка 4.2 през 2018 г. са постъпили общо 538 проекта, които подлежат на обработка. Общият размер на заявената финансова помощ е 631 690 765.80 лв. 

Определеният бюджет е 85 млн. евро, или общо 166 243 000 лв. Сметките показват, че кандидатите са заявили подпомагане, което надхвърля почти четири пъти отпуснатите средства по приема.

МЗХГ: „Увеличението на бюджета ще осигури възможност за одобрение на по-голям брой проекти в производствени сектори, като „Мляко“, „Месо“, „Плодове и зеленчуци“, Производство на фуражи“, „Гроздова мъст, вино и оцет“.

Експертите в земеделското министерство са изчислили, че към 4 юни тази година е генериран остатъчен неусвоен финансов ресурс по прием на заявления по подмярка 4.2, проведен през 2015 г.

Предложението за увеличението на бюджета по тази подмярка е прието още на заседанието на Комитета по наблюдение на ПРСР на 20 юни. Заповедта обаче е публикувана на страницата на ресорното министерство на 16 септември.