Стойността на износа на селскостопански хранителни продукти от ЕС достигна 12,3 млрд. евро през месец октомври 2017 г. Това сочи доклад на Европейската комисия. 
 
 
Вносът на агро стоки в ЕС също увеличава месечните си стойности през октомври и достига 9,6 млрд. евро. Докладът представя още търговския баланс и развитието му по категории продукти за последните 12 месеца.
 
 
Най-големи печалби от нетния износ са постигнати при виното, като интересен факт тук е, че нетният износ на пшеницата намалява най-значително. Основни страни за износ на вино остават САЩ, Китай, Швейцария, Канада, Япония и Хонг Конг.