Европейската комисия и страните членки на Европейския съюз не са положили достатъчно усилия, за да докажат, че бюджетът от 100 млрд. евро за развитие на селските райони е правилно изразходван, сочи заключение на Европейската сметна палата (ЕСП), цитирано от БТА. Според доклад на ЕСП, публикуван днес, действащите механизми за наблюдение и оценка не са успели да осигурят навреме необходимата за изготвяне на решения информация относно политиката за развитие на селските райони в периода 2014-2020 г.

 

ЕС е определил почти 100 млрд. евро бюджет за постигане на целите за развитие на селските райони през финансовия период 2007-2013 г. Държавите от ЕС също са отделили 58 млрд. евро от собствените си бюджети за съфинансиране на програмите за развитие на селските райони (ПРСР). "Държавите от ЕС, също и ЕК са се фокусирали твърде много към изразходването на бюджета, а недостатъчно към ефективното постигане на резултати", посочва Ян Кинщ от ЕСП, който отговаря за изготвянето на доклада.

 

Той е подчертал, че всяко евро от бюджета на ЕС трябва да се изразходва не само точно, но и правилно. Въпреки това в своя одит ЕСП установи, че държавите от ЕС не се интересуват достатъчно от резултатите, които постигат с техните агропрограми. ЕК пък е одобрила изготвени от държавите ПРСР с неясни, отворени цели, в които не се определя какво точно се предвижда да бъде постигнато.

 

Одиторите на ЕС установили, че слабостите в системите за наблюдение и оценка на държавите от ЕС са причина предоставената информация да не е достатъчно надеждна, последователна и значима, за да покаже постигнатите резултати по отношение на поставените цели. Отчитането на постигнатите резултати не е било адекватно. ЕК и държавите от ЕС не са използвали правилно данните за резултатите, за да подобрят ефективността на разходите.

 

Наблюдението и оценката могат и трябва да бъдат подобрени в оставащата част от настоящия програмен период (до края на 2015 г.). Предстоящият програмен период 2014-2020 г. дава възможност на ЕС да постави ефективността в основата на новата разходна политика, подчертават одиторите.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!