Успешна за научната си дейност 2015 г. отчита Добруджанският земеделски институт. Той успя да впише в сортовата листа на Република България и да получи сертификати, като оригинални сортове на един сорт пшеница  Кристалина от Б група, сорт тритикале Благовест, ечемик Пагане. Три сорта фасул получиха сертификат и от тази година може да започне семепроизводство – Блян, Естрем и Вежен. Това е нов тип селекция, даваща възможност за директна жътва и с по-едри семена, което се търси от производителите, пише Нова добруджанска трибуна. 
 
След успешно преминаване на изпитванията има две нови предложения и се очаква тази година да бъдат признати и вписани в сортовата листа един сорт пшеница Никодим и нов сорт тритикале Борислав. През последните години всяка година има по един-два нови сорта тритикале. Това е така, тъй като водещият селекционер по тритикале в Европа д-р Байчев вече е на пенсионна възраст и резултатите му идват все повече и повече. Той работи вече над 35 години и е създал достатъчно генетичен материал. 
 
През 2015 г. за първа година на изпитване имахме общо два сорта – един ечемик и един сорт твърда пшеница, които успешно минаха първа година на изпитване и продължиха, каза д-р Байчев.