„Съвременна българска селекция на основни зеленчукови култури – домати и пипер“. Това е темата на семинара, който ще се проведе в Монтана на 10 юни (петък). 

Гласувайте: Ковид помощта ще ви даде ли глътка въздух?

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис - Монтана) и Аграрен университет - град Пловдив.

Теоретичната част ще се проведе в град Монтана, бул. „Трети март“ 74, ет. 6 - залата на ОД на Държавен фонд „Земеделие“ – Монтана. 

Демонстрацията пък ще е в стопанството на земеделски стопанин Красимир Илиев - село Долно Белотинци, общ. Монтана
 
Начален час: 10:00 ч.
Краен час: 13:30 ч.

По време на семинара участниците ще се запознаят с постиженията на съвременната българска селекция от основни зеленчукови култури – домати и пипер. Ще бъдат разгледани  ботаническите особености и биологичните изисквания на този вид култури.  Ще се проведе демонстрация на български сортове домати и пипер – оранжерийно и открито производство.
Във втората част на семинара присъстващите ще бъдат запознати с възможностите за подпомагане на младите фермери по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

За допълнителна информация и въпроси: Григорий Димов (координатор на ТОО - Монтана на НССЗ), тел.: 0885 835 745, е-mail: [email protected]
 
Програма и покана за събитието може да видите тук.