Андрю Хилтън, старши ръководител на дирекцията за собствеността върху земята във Организацията на ООН по прехрана и земеделие (ФАО), участва активно в работата на 3-дневния семинар, провеждащ се в София, по въпросите за отговорното управление на земята. „Моята роля е да отговоря на въпросите и да помогна в решаването на казусите, които отделните страни имат към ФАО в цялостния процес по прилагането на насоките за отговорно управление на земята.

 

При нас имаме молби за помощ от много страни по отношение на прилагането на доброволните насоки в съответното национално законодателство. На практика отговаряме на всички тези молби чрез технически служители на ФАО, които отиват на място, за да помогнат на дадено правителство да изпълнят насоките“, поясни пред репортер на Фермер.БГ Адрю Хилтън. Той уточни, че всяка държава има собствени приоритети, а и специфики, което обуславя интереса на всяка от тези държави към една или няколко аспекта на доброволните насоки.

 

„Опитваме се ясно да идентифицираме проблемите, които се поставят пред нас, как те се вписват в контекста на доброволните насоки и в крайна сметка да направим необходимото, за да помогнем а разрешаването им“, допълни г-н Хилтън. По отношение на България той подчерта, че очаква въпросите и казусите за нашата страна да произтекат от семинара в София. А за решаването им България може да разчита както на ФАО, така и от други организации за развитие и сътрудничество.

 

В деловата работа на форума участва и Румяна Тончовска, която е част от екипа на ФАО като старши експерт в областта на поземлените отношения и собствеността на земята. Тя поясни за Фермер.БГ, че процесът на обсъждане на всеки детайл от доброволните насоки за отговорно управление на земята е бил доста продължителен. „Важно е хората да разберат каква е стойността на този документ Доброволно ръководство за управление и ползване на земеделските, рибните и горските стопанства в контекста на националната прехрана – той беше писан и обсъждан наистина много дълго време.

 

Това са всъщност най-добрите, според страните-членки на ООН, световни практики. По време на дискусиите имаше няколко серии от преговори, в които участваха представители на отделните държави. България участваше в групата на страните-членки на ЕС“, обясни Румяна Тончовска. Тя допълни, че в момента една от най-сериозните теми в световен мащаб е разграбването на природните ресурси и за очаквания световен глад. Всяка държава трябва да поеме своя ангажимент за увеличаване на земеделската продукция за прехрана, категорична е Тончовска.

 

Представителите на ФАО обясниха за Фермер.БГ, че приетото на 12 май 2012 г. Доброволно ръководство за управление и ползване на земеделските, рибните и горските стопанства в контекста на националната прехрана е получило одобрението на всички членове на ООН и потвърдено от Комитета за прехрана на ООН. „Доброволното ръководство е закон, който не заменя националното законодателство, но представлява сбор от добри практики, за които всички държави, включително и България, са се съгласили, че могат да бъдат ползвани. Във всеки от трите основни раздела – земеделие, рибарство и гори, има посочени конкретни мерки в различни аспекти“, допълни Тончовска.

 

Разбира се, наказателна процедура срещу една или друга държава при грубо нарушаване на добрите практики няма, но според представителите на ФАО документът е добро оръжие в ръцете на неправителствения и на гражданския сектор като коректив на действията на едно или друго правителство. Доброволното ръководство за управление и ползване на земеделските, рибните и горските стопанства в контекста на националната прехрана е качено на сайта на ФАО – www.fao.org.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!