Областна дирекция „Земеделие“-Добрич извърши обследване на площите с есенници и прогнозира средни добиви. Според експертите очакванията са добри.

Приключва жътвата на ечемик в Добричко


По време на кампанията беше извършено обследване на 10% от всички площи, засети с есенници. Експертите провериха 129 998 дка с пшеница, 1 915 дка с ечемик и 12 928 дка с рапица. Към настоящия момент състоянието на есенниците е доста добро, съобщи Информационна агенция Добруджа.


Общо 50% от обследваните посеви с пшеница са в много добро състояние, 45% са в добро и 5% в средно. При ечемика 50% от посевите са в добро и 50% са в много добро състояние.


В община Шабла преобладава пшенница във фаза „восъчна зрялост”, но има и полета в „пълна зрялост”. В останалите общини на областта има пшеница в „млечно-восъчна зрелост” и „восъчна зрялост”. Ечемикът е във фаза „пълна зрялост”.


Зимната маслодайна рапица се намира  предимно във  фаза  „узряване на зърното”. Състоянието на рапицата е много добро и добро.
Очакваните средни добиви са около 550 кг/дка при пшеницата, около 500 кг/дка при ечемика и около 300 кг/дка при рапицата.