Добра стопанска година отчита ОД „Земеделие и храни” – Добрич. По отношение на основната житна култура пшеницата, добивът за 2015 год е повече от добър. 537 кг от дка, прибраха средно стопаните, а на места надвишиха и 700 кг. При засети 1 мил.199 хил. дка, е прибрано 643 401 тона зърно, съобщава ИА Добруджа. 
 
Средният добив на ечемика за миналата година беше 478 кг. от дка. Прибраното зърно 31 727 тона.  При рапицата добивът също е добър 315 кг от дка и 47 240 тона в складовете. 
 
По-слаба реколта заради сушата дадоха царевицата и слънчогледа. От засетите над  970 хил дка с царевица, стопаните ожънаха 471 835  тона със среден добив 486 кг. от дка. При слънчогледа бяха произведени 167 770 тона със среден добив 211 кг от дка.