От ДФ "Земеделие" напомнят на всички пчелари, че заявленията за плащане по пчеларската програма се подават до 31 август.

 

Този срок тече за всички  бенефициенти, които имат сключени договори с ДФ „Земеделие” по Националната пчеларска програма. Всички, които са закупили нови кошери по мярка Д на програмата, задължително трябва да ги маркират, съгласно Наредбата за регистрация и идентификация на пчелните семейства.


Маркировката се извършва от собственика, като от лявата страна на предната част на капака се изписва регистрационният номер на пчелина, а от дясната – поредният номер на кошера в пчелина.


Новозакупените пчелни семейства се идентифицират, като в маркировката на кошерите, в които са настанени, от дясната страна на предната част на капака към поредния номер се добавя тире и цифра, съответстваща на броя на пчелните семейства в него.

Номерата трябва да са изписани ясно и четливо на предната част на капака с боя, обгаряне или върху трайно закрепен ламиниран стикер или табелка.