Пунктовете, които събират, търгуват и/или съхраняват билки имат още 4 дни на разположение, за да отчетат дейността си в Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), припомнят инспектори от Хасково.
 
Съгласно Закона за лечебните растения билкозаготвителите трябва да представят обобщена информация за количествата изкупени, обработени и реализирани билки, техния произход и складови наличности.
 
В случай на изпуснат срок или подадени неверни данни Законът предвижда финансови глоби от 100 лв. до 1000 лв. за физически лица. Имуществените санкции за юридически лица е от 300 лв. до 2500 лв.
 
Подадените отчети през последните години в РИОСВ – Хасково показват, че най-много се събират риган, чубрица, лайка, шипка, градински чай, мурсалски чай, лавандула и липа. Пунктовете за изкупуване в района са 13.