До края на месец януари ще приключи сключването и издаването на заповеди за доброволните споразумения, а до 15-ти февруари 2016 г. тече задължителната регистрация на правните основания, припомнят от Националната асоциация на зърнопроизводителите. До момента има регистрирани правни основания за 41 млн. дка
 
 
От тази година общият пакет за плащанията по СЕПП ще се дели на одобрените за подпомагане площи като няма да се прилага клаузата за редукция, съгласно първоначалния обем площи за подпомагане, обявени при присъединяването на страната ни към ЕС. 
 
 
По време на очертаването на площите за подпомагане на всеки бенефициент ще се предоставя индивидуализиран слой допустимост на правните основания, тоест ще има географска идентификация на правното основание. Всички споразумения ще бъдат качени във Фермата и тези площи ще бъдат заявявани в ИСАК. Не се заявяват всички площи, за които има правно основание, а само тези, които са допустими за подпомагане и са реално работени. От НАЗ уточняват, че няма да има санкции за това, че не са заявени всички площи по правно основание. Когато в дадено землище няма споразумение, кандидатите ще чертаят парцел по парцел.
 
 
Всеки бенефициент може да поиска от съответната ОСЗ правното основание в shape файлове. Важно е земеделците да проверят до 15-ти февруари 2016 г. дали са качени правилно правните им основания.