Днес е последният ден, в който производители могат да подадат заявления по Схемата за внос на сирена в САЩ при намалени мита. Всички заинтересованите лица могат да подават документи в ДФЗ за издаване на лицензия за износ. Тази лицензия ще се издава до 15 декември 2016 г., като самият документ ще бъде валиден за цялата 2017 г.
 
Условия за получаване на лицензия за износ:
 
- Заявителите трябва да бъдат регистрирани в ДФЗ преди първото си кандидатстване (документи се подават единствено в централното управление на ДФЗ в София). 
 
- Износителите трябва да представят доказателства, че са изнасяли продуктите от въпросната квота за САЩ поне през една от предходните три календарни години (от 2012 г. до 2015 г.).
 
- Заинтересованите трябва да представят доказателства, че определеният от тях вносител е дъщерно дружество на заявителя. 
 
Към документите се добавя и декларация от определения вносител, който удостоверява, че отговаря на американските изисквания за издаване на лицензия за внос на продукти по код 0406.