Днес приключва приемът на документи по мерки Б „Борба срещу вароатозата”, В „Мерки за подкрепа на извършването на физикохимичен анализ на пчелния мед” и Г „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Общността” на Националната програма по пчеларство (НПП) 2014-2016 г.

 

Документите се приемаха от 8 до 21 януари в 28-те областни дирекции на ДФ „Земеделие” (ДФЗ) по постоянен адрес на физическите лица или адрес на управление на юридическите лица. Фермер.БГ припомня, че за първи път тази година кандидатстването продължи до последната дата на приема, а не както беше досега – до изчерпване на бюджета. От ДФЗ припомнят, че кандидатите по мярка Г ще бъдат класирани според критериите за оценка, определени в Наредба № 9 от 19.11.2013 г. за НПП 2014-2016 г.

 

Част от тези критерии са бъдещите бенефициенти да имат квалификация и минимум 3 години опит в областта на пчеларството, да са регистрирани като земеделски производители за повече от 1 година към датата на кандидатстване и др. Всеки критерий ще носи определен брой точки, на базата на които ще бъдат класирани заявленията.

 

И още нещо важно за пчеларите - ДФЗ ще сключи договори с одобрените кандидати по мярка Б и В. Ако бюджетът е недостатъчен, помощта ще бъде намалена с еднакъв процент за всички кандидати, предупреждават от фонда.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!