Днес, 30 април (четвъртък) изтичат важни срокове за земеделските стопани:
 
Самоосигуряващите се лица, сред които са и земеделските производители и тютюнопроизводителите, имат задължението да подадат 3 вида декларации в НАП до 30 април: Декларация образец 6 за дължимите осигурителни вноски за предходната календарна година – подава се еднократно; Декларация за доходите придобити от самоосигуряващите се лица през 2014 г. ( по чл.50 от ЗДДФЛ); Декларация за авансовия данък за доходите получени през първото тримесечие на 2015г. ( по чл.55 от ЗДДФЛ).;
 
Държавна помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птици” за 2015 г.;
 
Държавна помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине” за 2015 г.; 
 
 
Схема за рефинансиране на кредити, отпуснати от търговските банки за проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!