Развитието на арендните отношения в селското стопанство през периода 2010 - 2012 г. е динамично. Спрямо предходната година сключените договори за аренда/наем на земеделска земя през 2011 г. са повече с 4.9%, а през 2012 г. - с 9.4%. Това сочи изследване на Националния статистически институт (НСИ) за пазара на земеделска земя и арендата в селското стопанство. По отношение на размера на арендуваната/наеманата земеделска земя данните от изследването показват известно намаление на площите през 2011 г. - с 3.1%, докато  през 2012 г. е регистриран ръст от 23.4%.

Средният размер на площта на един договор за аренда/наем на земеделска земя през наблюдавания период е между 16 и 18 декара.

Средната стойност на рентното плащане на един декар арендувана/наета земеделска земя е 23 лв. през 2010 г., 30 лв. през 2011 г. и 34 лв. през 2012 година.Най-голям е броят на сключените договори за аренда/наем на земеделска земя през 2010 г. в Североизточния район - 27.3% от общия брой за страната , през 2011 г. - в Югоизточния район - с 27.5%, а през 2012 г. - в Северния централен - с 27.9%.

Близо една трета от арендуваната земеделска земя в България е в  Северния централен район – 30.0% от общата площ през 2010 г., 29.0% през 2011 г. и 27.8% през 2012 година.


 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!