Общо 15 000 евро безвъзмездна помощ могат да получат малките земеделски стопани от Европейските фондове по подмрка 6.3 Стартова помощ за развитието на малки стопанства  от ПРСР 2014-2020. По-голямата част от тях - 10 000 евро - се отпускат веднага след одобрението на проекта, за да помогнат на стопаните да направят бизнеса си по-устойчив. Това каза Димитър Ванев, главен директор на дирекция Съвети в земеделието пред Bloomberg.
 
За разлика от предишния програмен период, през този се правят проверки за изпълнението на заложените в бизнес плана параметри и, ако те не са достигнати, средствата трябва да се върнат, коментира Ванев.
 
Дирекцията оказва консултантски услуги на стопаните, като им помага в изготвянето на проекта за кандидатстване, както и при самото му изпълнение. Тя предлага консултиране и за изготвянето на инвестиционни проекти за развиване на неземеделска дейност. 
 
"12 август е крайният срок за изготвяне на проектите, а резултатите ще бъдат обявени в рамките на 3 месеца", каза той. 
 
По думите му съгласно бюджета най-малко 2000 от общо 2600 проекта ще бъдат одобрени. 
 
"Тези, които не бъдат одобрени, ще имат възможност при следващия прием отново да кандидатстват, тъй като това е само половината сума от целия програмен период", уточни той.
 
Ванев обяви още няколко мерки в помощ на малките стопанства - едната е за инвестиции в малки земеделски стопанства (подмярка 4.1.2), втората - за инвестиции в преработка на земеделска продукция (подмярка 4.2.2), а третата – за диверсификация към неземеделска дейност (подмярка 4.4.2).