Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изплати над 23 млн. лв. (23 085 245 лв.) на животновъдите по държавна помощ de minimis по Регламент (ЕС) 1408/2013, съобщиха днес от Фонда.

Фонд Земеделие актуализира важни срокове за стопаните

Финансова подкрепа получиха 13 743 земеделските стопани, които отглеждат крави и юници, биволи, овце-майки и кози-майки. През юни УС на ДФЗ утвърди за държавната помощ бюджет в размер на 26, 300 млн. лв.

На подпомагане подлежат регистрирани стопани, подали заявления за директни плащания Кампания 2019 г. Те трябва да са били допустими за финансиране и да са получили субсидии за животни за Кампания 2018 г.

Фермерите трябва да имат:
•    най-малко 5 броя крави, юници или биволи, както и не повече от 15 декара постоянно затревени площи на животинска единица за Кампания 2018. 
•    от 10 до 300 броя овце-майки или кози-майки, допустими за подпомагане за Кампания 2018; 
•    минимум 301 овце-майки или кози-майки, както и не повече от 15 декара постоянно затревени площи на животинска единица за Кампания 2018. 

Подпомагането е разпределено по следния начин:
•    до 40 лв. за крава и юница до 250-о животно;
•    до 40 лв. за бивол до 250-о животно;
•    до 20 лв. за крава и юница от 251-во до 500-но животно;
•    до 20 лв. за бивол до 250-о до 500-но животно;
•    до 15 лв. за овца-майка или коза-майка при минимум 10 животни;
•    до 7 лв. за овца-майка или коза-майка за стопанства с най-малко 301 животни.

Фермерите трябва да имат и не повече от 15 декара постоянно затревени площи на животинска единица за Кампания 2018, за да получат помощта.

За близо 200 заявления субсидиите на животновъдите ще бъдат изплатени на по-късен етап, след извършване на допълнителни административни проверки, отбелязаха от ДФЗ.