Държавен  фонд  „Земеделие” (ДФЗ) актуалицира сроковете по текущи приема по схеми за държавните помощи, мярка от Програмата за развитие на селските райони и Кредитиране.

Животновъдите подават документи за de minimis от 28 юни

От утре, 3-ти юли, стартира прием по схемата „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко”. Приемът на документи ще продължи до 31-ви юли 2019 г.

По схемата се възстановяват до 50% от извършените разходите за инвестиции, като максималният размер на помощта е не повече от 25 хил. лева. Подпомагането се предоставя под формата на субсидия за покриване на част от разходите за реализация на инвестиции в стационарни и мобилни доилни съоръжения, оборудване за съхранение на мляко и съоръжения за изкуствено изхранване на новородени животни с мляко.

До 15-ти юли фермерите кандидатстват за минимална държавна помощ de minimis за регистрирани земеделски стопани, отглеждащи крави, юници, биволи, овце – майки и кози – майки.

Преди дни стартира и нов прием по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“. Документи по процедурата ще се приемат до 30 септември 2019 г.

 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

 

Мярка

Срокове за прием

Подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“

28 юни – 30 септември 2019 г.

 

 

Държавни помощи

 

Схема

Срокове за прием

Помощ de minimis за регистрирани земеделски стопани, отглеждащи крави, юници, биволи, овце – майки и кози – майки

28 юни – 15  юли 2019 г.

 

Схема „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко”

3 - 31 юли 2019 г.

 

Кредитиране

 

Схема

Срокове за прилагане

Кредитна схема за инвестиции в селското стопанство

Целогодишно