Готов е индикативният график за предстоящите оторизации по схемите и мерките за директни плащания за Кампания 2020, както и за държавните помощи. Графикът е публикуван ТУК.

Държавна помощ: Качени са указанията и образци на документите

До края на годината ще бъдат разплатени 1,7 млрд. лв. на земеделските стопани, съобщиха от Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ).

De minimis

Първото плащане по de minimis е за земеделски стопани, отглеждащи крави юници, биволи, овце майки и кози майки. То ще започне от 28 август 2020 г. Тогава ще стартира и плащането по de minimis за пчелари. 

От 8 септември 2020 г. ще започне плащането към земеделските стопани по de minimis за плодове и зеленчуци, винени лозя и маслодайна роза, както за пропаднали площи (плодове и зеленчуци) под 100%.

Мярка 21

Изплащането на еднократната помощ по мярка COVID-1 ще е в периода 28 септември – 2 октомври 2020 г.

Плащанията по мярка COVID-2 ще са в периода 10 ноември – 20 ноември 2020 г. 

Пропаднали площи

Държавната помощ за компенсиране на загубите за пропаднали площи от неблагоприятни събития ще се отпуска от 10 октомври 2020 г.

Преходна национална помощ

На 19 октомври 2020 г. ще се изплати първият транш по схемата за преходна национална помощ за говеда и биволи, необвързана с производството (ПНДЖ 1).

На 26 октомври ще се преведат средствата по схема за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3).

Акциз върху газьола

От 20 до 30 ноември 2020 г. ДФЗ ще преведа средствата за намален акциз върху газьола.

Обвързано подпомагане

В началото на декември ще започнат плащанията по схемите за обвързано подпомагане в сектор „Животновъдство“. 

СЕПП

Плащанията по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) ще бъдат наредени на 16 декември 2020 г. 

Мярка 13

Субсидиите по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ (НР1/НР2/НР3) ще са в периода 10 – 20 декември 2020 г.