Извънредният прием на проекти по мярка 121 по старата Програма за развитие на селските райони не е прекъснал процеса на обработка на проектите по мярка 4.1 на ПРСР 2014-2020. това обяви на семинар на БАТА АГРО Есен 2015 Владислав Цветанов, експерт в Дирекция Развитие на селските райони в Министерството на земеделието. Фонд Земеделие изпраща ежедневно уведомителни писма до бенефициентите за изчистване на неясноти и неточности по проектите по мярка 4.1, посочи Цветанов.


 
 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!