Отдавна обещаваната възможност за заявяване на директни плащания по Кампания 2019 и очертаването на площи по електронен път е станала реалност чак на 13 май или едва два дни преди изтичането на редовния срок за подаване на документи без санкции - 15 май.
 
 
Това стана ясно от заповед на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) Живко Живков от 13 май тази година, публикувана на сайта на фонда. Според документа заявленията вече може да се подават и по електронен път в Системата за електронни услуги на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).
 
Заповедта посочва, че се предоставя възможност на земеделските стопани за регистриране по електронен път на данни и заявления за участие по Наредба № 5 за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки в Системата за електронни услуги на ДФЗ.
 

Докога всъщност се подават заявления?

 
Данните се въвеждат в системата в срок до 7 юни след регистрация на индивидуален потребител и активиран достъп в системата“, се казва в заповедта.
 
Посоченият срок буди недоумение сред фермерите, тъй като не съвпада с никой от известните досега. Редовният период за подаване на заявления без санкции е от 1 март до 15 май. Земеделското министерство обяви, че ще го удължи до 23 май, а след това ще има 25 календарни дни за приемане на документи със санкции.
 
Заповедта на изпълнителния директор на ДФЗ Живко Живков не уточнява дали стопаните, подали заявления по електронен път в периода между 23 май и 7 юни, ще търпят санкции. Затова Фермер.БГ изпрати запитване до ДФЗ с молба за разяснения.

Самото удължаване на срока от 15 май до 23 май все още не е нормативно утвърдено.

Земеделското министерство предвижда то да стане със задна дата чрез промяна в Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания. В момента тече обществено обсъждане на промените в Наредбата, което ще приключи на 28 май.

„МЗХГ ще спази всички необходими процедури за промяната“, съобщи аграрното ведомство.
 
Заповедта на ДФЗ за подаване на заявления по електронен път изисква също информацията за тази възможност да бъде поставена на общодостъпни места в областните дирекции на фонда.
 
Тази пролет проблемите с кандидатстването за директни плащания бяха особено много. Според стопани системата е заработила с пълната си функционалност вместо на 1 март чак около 20 април. Дотогава имаше проблеми с проверката на подадената информация и беше затруднено приключването на заявленията. Това наложи и удължаването на срока.