След като преди седмица Управителният съвет на Държавен фонд Земеделие взе решение да отпусне 6 млн. лева държавна помощ за компенсиране на загубите на земеделски стопани в резултат на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия, настъпили през 2015 г., вече са публикувани и Указанията за прилагане на помощта.
 
Заявления за участие в схемата ще се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ от 15 февруари до 2 март. Срокът за изплащане на средствата е до 28 април 2016 г. 
 
С държавната помощ ще се компенсират 80% от щетите за плодове, зеленчуци, царевица за зърно, царевица за силаж, сладка царевица, тютюн, памук и други култури. Обезщетението за зърнени и фуражни култури е 50%, а за зимна маслодайна рапица – 30%. 
 
На подпомагане подлежат земеделски стопани, които имат констативни протоколи за 100% пропаднали площи със земеделски култури, в резултат на неблагоприятни климатични условия- измръзване/осланяване, наводнения/преовлажняване, градушка и суша.